Montaż reklamy świetlnej na budynku - co mówią o tym przepisy?

Montaż reklamy świetlnej na budynku - co mówią o tym przepisy?

Montaż reklamy świetlnej na budynku w większości przypadków nie wymaga pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 6 ustawy Prawo budowlane roboty polegające na instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych na nieruchomościach mogą być przeprowadzone bez pozwoleń. Wyjątkiem są obiekty wpisane do rejestru zabytków.

Czy można umieścić reklamę na obiekcie zabytkowym?

Zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 10 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie można samowolnie umieszczać na obiektach zabytkowych żadnych napisów, banerów, szyldów czy reklam świetlnych. Montaż reklamy jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. We wniosku o pozwolenie należy uwzględnić uzasadnienie, szczegółowy opis nośnika oraz sposobu montażu wraz ze szczegółowymi informacjami na temat ingerencji w zabytkową powierzchnię.

Montując reklamę świetlną na obiekcie zabytkowym bez pozwolenia, trzeba liczyć się z karą grzywny (art. 118 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Reklama świetlna na innych budynkach

Pozwolenie na zamontowanie reklamy świetlnej nie jest konieczne w przypadku budynków, które nie są objęte ochroną konserwatora. W tym przypadku należy jedynie zgłosić fakt instalacji nośnika właściwemu organowi, np. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, starosta lub wojewoda. Jeśli w ciągu 30 dni nie zostanie wyrażony sprzeciw, można zamontować reklamę.

Reklama świetlna na budynkach wielorodzinnych

Montaż reklamy świetlnej na budynkach wielorodzinnych budzi pewne kontrowersje. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych jest to możliwe pod warunkiem, że nośnik nie będzie ograniczać dziennego oświetlenia mieszkań.

Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku nieruchomości wspólnej zgoda na umieszczenie reklamy świetlnej powinna być wyrażona przez wszystkich mieszkańców. Zarząd sam nie powinien podejmować takich decyzji.

Kiedy montaż reklamy świetlnej jest niewskazany lub niemożliwy?

Są sytuacje, kiedy montaż reklamy świetlnej nie może lub nie powinien być przeprowadzony. Jeśli nośnik świetlny planowo ma zostać zamontowany w pobliżu jezdni, należy zgłosić ten fakt i uzyskać zgodę od zarządcy drogi. Oświetlenie pochodzące z reklamy nie może oślepiać kierowców ani kolidować z zastosowanymi w pobliżu znakami drogowymi.

Reklama świetlna (ani żadna inna forma reklamy) nie może być uciążliwa dla osób mieszkających w pobliżu, nie może stanowić zagrożenia dla ludzi, mienia czy negatywnie wpływać na stan środowiska i warunków sanitarnych.

Komentarze

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że wyrażasz zgodę na ich używanie.